כותר מופיע פ

שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכשדגכשדגכשדגכ שדגכ

שכ דגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ שדגכ