התפיסה החינוכית

v     בית הספר הוא בראש ובראשונה בית חינוך ולכן כל מורה הוא מחנך.

v     בית הספר מבחין בין הפרט לקבוצה, בין צורכי הפרט לצורכי החברה ויודע לחבר בין השניים.

v     בית הספר מפתח תחושת ביטחון, שייכות ומסוגלות בקרב התלמידים.

v     בית הספר מחנך למורשת עם ולפיתוח הזהות הלאומית.לערכים בחברה דמוקרטית לאחריות, פתיחות וסובלנות.

v     בית הספר נותן הזדמנות שווה לכל הילדים להשתלב ולהתפתח.

v     בית הספר נותן מענה לשונות בין התלמידים ומפתח את תחושת המסוגלות על פי צרכיו, כישוריו ויכולתיו של כל ילד.

v     בית הספר מקנה כישורים לקידום פיתוח החשיבה. כלים והרגלי למידה.

v     בית הספר שואף לקיים יחסי אמון, שותפות, אחריות ומעורבות בקהילה.


הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות