זמני השיעורים וההפסקות:

     ביה"ס פותח שעריו בשעה      07:30

שיעור ראשון                        08:50 – 08:00

שיעור שני                            09:40 – 08:50

הפסקת אוכל                         09:50 – 09:40

הפסקה גדולה                       10:10 – 09:50

שיעור שלישי                       11:00 – 10:10

שיעור רביעי                         11:45 – 11:00

הפסקה                                12:00 – 11:45

שיעור חמישי                        12:45 – 12:00

שיעור שישי                          13:30 –  12:45

הפסקה                               13:35 –  13:30

שיעור שביעי                       14:20– 13:35

שיעור שמיני                       15:05 – 14:20

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת