1. יש לשמור על כללי התנהגות נאותים ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי כל השותפים: תלמידים, מורים והורים.
  2. חל איסור על שימוש באלימות פיסית ומילולית.
  3. על התלמיד/ה להגיע בזמן לבית הספר, לכל שיעור ולכל פעילות בית ספרית.
  4. על התלמיד/ה להקפיד על התנהגות נאותה בתחילת השיעור ובמהלכו.
  5. על התלמיד/ה להקפיד על ניקיון וטיפוח בית הספר.
  6. על התלמיד/ה לשמור על רכוש בית הספר ורכוש הזולת.
  7. חל איסור על התלמיד/ה לצאת מבית הספר ללא אישור וללא ליווי מבוגר.
  8. על התלמיד/ה להימנע מלהביא דברי ערך לבית הספר. האחריות מוטלת על התלמיד/ה והוריו בלבד.
  9. חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים בתחום בית הספר בזמן הלימודים ובהפסקות.
  10. על התלמיד/ה להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה ובלבוש הולם.

כאשר אנו עושים את הטוב ביותר, איננו יודעים איזה קסם יקרה בחיינו ובחייו של מישהו אחר.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת