1. יש לשמור על כללי התנהגות נאותים ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי כל השותפים: תלמידים, מורים והורים.
  2. חל איסור על שימוש באלימות פיסית ומילולית.
  3. על התלמיד/ה להגיע בזמן לבית הספר, לכל שיעור ולכל פעילות בית ספרית.
  4. על התלמיד/ה להקפיד על התנהגות נאותה בתחילת השיעור ובמהלכו.
  5. על התלמיד/ה להקפיד על ניקיון וטיפוח בית הספר.
  6. על התלמיד/ה לשמור על רכוש בית הספר ורכוש הזולת.
  7. חל איסור על התלמיד/ה לצאת מבית הספר ללא אישור וללא ליווי מבוגר.
  8. על התלמיד/ה להימנע מלהביא דברי ערך לבית הספר. האחריות מוטלת על התלמיד/ה והוריו בלבד.
  9. חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים בתחום בית הספר בזמן הלימודים ובהפסקות.
  10. על התלמיד/ה להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה ובלבוש הולם.

כאשר אנו עושים את הטוב ביותר, איננו יודעים איזה קסם יקרה בחיינו ובחייו של מישהו אחר.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות