תלמידים והורים

חופשה נעימה… לבסוף כולם חוזרים הביתה אל הדרך הפתוחהלתמונות של משפחהאל גשם של ברכהבסוף כולם חוזרים הביתהלשבתות של מנוחה