ביום ראשון יגיעו הילדים מחופשים,

יש להוריד מסיכות בכניסה ולהזדהות מול השומר. אסור להביא לבית הספר פיקות ונפצים מכל סוג.

הלימודים יסתיימו בשעה 12.

חג שמח!

הגדרות כלליות כניסה למערכת