משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגה, גף יישומי מחשב בחינוך, הפיקוח על המידענות, אתיקה ונוער מחשבים, המזכירות הפדגוגית ומינהל כא"ב תיאום ובקרה, האגף לחינוך מבוגרים.

תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי , ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי חטיבות הביניים והתיכוניים לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.

בתכנית זו נפגשים בני נוער עם מבוגרים בני גיל הזהב, ומלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדאר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל. במפגשים ההדדיים תורם כל צד מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. למידה הדדית וחוויות משותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת