חו1

בית הספר חוט השני – מרחב מאפשר למידה,

רציונל

המפגש האנושי היום נוטה יותר ויותר לכוון החומרי והוורטואלי.

נשאלת השאלה מהו המחיר שאנו משלמים על ההתרחקות המהירה והבילתי מבוקרת מטבענו .

אני מניח שאין מי שיחלקו על העובדה שמהעפר באנו ואל העפר נשוב, ואנו חלק אימננטי של הטבע על כל מרכיביו .

הדמיון המדהים של כל היצורים החיים , ממיקרואורגנזמים עבור לצמחים בעלי חיים ובתוכם בני אדם .

מלמד שכולנו חולקים מקור אחד. והמצע המשותף שלא יהיה עליו ויכוחבין בעלי האמונה באלוהים,

או במדע או חסרי אמונה כלל, הוא הטבע.

מספר עקרונות שניתן לראות להבין וליישם מהתבוננות בטבע הם: רבגוניות,תנועה כאוטית, [דורש הסבר ],

דפוסים החוזרים על עצמם ברבדים השונים, דמיון ואחידות יחד עם שוני ונבדלות , סנרגית מערכות .

כמובן שיש עקרונות נוספים , אך אנו נסתפק באלא ,ועמם נבחן את חשיבות בניית מרחב אקולוגי מקיים בביה"ס .

ביה"ס בנויי כמבנה מנומנטלי ,שבדרך כלל אינו מכוון דיו לצורכי המשתמשים בו .

חסר בו המפגש עם טבע , ולרוב המרחבים החיצוניים משדרים ניכור והזנחה.

מרחב אקולוגי יחבר את הילדים והצוות אל הטבע והמדע . יעשיר את הרבגוניות במקום, ויאפשר תנועות פתוחות סמי כאטויות המאפשרות ליצירה לנבוע מאתנו. וכמובן סנרגייה בין המערכות השונות . לדוגמא ללמד תנ"ך בחיבור לצמחים רלוונטיים , למרחב המדמה תנאים הדומים לסיטואציה נלמדת, כך גם באומנות , ציור בטבע , לימוד והבנת תנועת האור והבנת הדילמות של ציירים . טבע , מעקב אחר צמחים ובע"ח לאורך תקופה . צמחי תרבות שונים וצמחי בר . ציפורים פרפרים ,חרקים,זוחלים. מדע, חשמל ירוק, תחנה מטורולוגית , בריכת מים.

המרחב האקולוגי יאפשר מרחבי למידה למורה ולתלמידיה לכל מטרה שתבחר.

בכבוד רב,

יצחק גזיאל

"חווה ואדם" החווה האקולוגית חינוכית מודיעין

מנהל

 סרטון בניית הבוסתן
עדכון מהנעשה בשטח
דצמבר בחווה
ינואר בחווה

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת